Posted in Բնագիտություն, Իմ նյութերը

Կորոնավիրուս

Ֆիլմն շատ հետաքրքիր էր: Կոռոնավիռուսը եկել է չղջիկներից: Մի կենդանի կերել է չղջիկի այդ կեդանում էլ կերել են մարդիկ և վարակվել: Ես իմացա, որ ուրիշ երկրից մի աղջիկ է եկել, որպեսզի իմանա կոռոնավիռուսի: Մարդիկ երբ պատրաստում էին պատվաստանութ սկզբում նրանք փորձեցին կենդանիներին:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *